Bảng giá

Bảng giá của www.aodaidamhoi.com luôn mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Bạn có thể tìm thấy bảng giá chi tiết các dịch vụ của chúng tôi như lên kế hoạch sự kiện, ẩm thực, trang trí, âm nhạc và các dịch vụ khác theo yêu cầu. Phí dịch vụ của chúng tôi được tính theo giờ với khoản phí tối thiểu.

Chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu hoặc nếu bạn không thấy dịch vụ đang tìm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tư vấn và lên kế hoạch sự kiện:

(Bảng giá theo giờ: , Giá tối thiểu )

Dịch vụ ẩm thực:

(Bảng giá theo giờ: , Giá tối thiểu )
Chỉ bao gồm đầu bếp và phục vụ, bảng giá thức ăn sẽ phụ thuộc vào thực đơn được chọn.

Trang trí nghệ thuật

(Bảng giá theo giờ: , Giá tối thiểu )

Quay phim và chụp hình

(Bảng giá theo giờ: , Giá tối thiểu )

Âm nhạc

(Bảng giá theo giờ: , Giá tối thiểu )
Bao gồm người dẫn chương trình, người điều chỉnh nhạc và bạn nhạc sống.